اعزام دانشجوتحصیل در روسیه

دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه

بر اساس لیست جدید وزارت بهداشت دانشگاه سچینوا مورد تایید قرار گرفت.

یکی از مجهزترین دانشگاهای پزشکی کشور روسیه با داشتن دو بیمارستان بهترین دوره آموزش پزشکی را ارایه میدهد

پذریش مستقیم و آزمون ورودی:

دانشگاه سچینوا را از لحاظ کیفیت آموزشی در رشته پزشکی میتوان بهترین دانشگاه روسیه خطاب کرد. به همین خاطر شروط معدل بالای 16 دیپلم را برای ورود به کورس پزشکی تعیین نموده است پذیرش دانشگاه سیچنوا با داشتن شرط معدل به صورت مستقیم انجام میگیرد البته این پذیرش مستقیم بدون امتحان با صلاح دید  دانشگاه صادر میشود که در غیر این صورت دانشجو میبایست در آزمون ورودی که شامل دروس زیست شناسی و شیمی نیز میباشد شرکت نموده و حد نصاب نمره را کسب نماید.

دوره کالج و هزینه یکساله کالج:

دورهای  کالج (پادفک) دانشگاه سیچنوا  شامل 3 دوره میباشد که با توجه به تعیین سطح زبان دانشجو وارد یکی از این دوره ها میشود

دوره اول : دوره ی  کامل زبان(زبان روسی یا انگلیسی) بوده که متقاضی بیسی از این دو زبان نداشته و باید وارد دوره 9 ماه کالج شود.هزینه این دوره  6800دلار میباشد.

دوره دوم: شامل افرادی میباشد که بیس زبان انگلیسی را دارندزمان کالج 5 ماه میباشد و هزینه کالج 5000 دلار

دوره سوم: شامل افرادی میباشد که بیس زبان روسی را دارندزمان کالج 5 ماه میباشد و هزینه کالج 5000 دلار

توجه:دوره ها و هزینه ها مربوط به سال 2017 و برگرفته از سایت رسمی دانشگاه سیچنوا میباشد و در صورت تغییرات(سایت رسمی دانشگاه) مربوط به سال2018 سریعأ اعمال میگردد.

هزینه دانشگاه به زبان انگلیسی :

هزینه دانشگاه سیچنوا برای کورس اصلی طی سالهای تحصیل متغیر میباشد به این صورت که از سال اول تا چهارم هزینه از مبلغ ذکر شده کمتر میشود ودر دو سال اخر به دلیل دورهای بالینی کمی افزایش مییابد

به طور تقریبی میتوان گفت سال اول 400 دلار سال دوم 1000 دلار سال سوم 500 دلار سال چهارم 500 دلار کسر و سال پنجم و ششم حدود 800 دلار افزایش مییابد

پزشکی :  10/000  دلار

دندانپزشکی : 11/000 دلار

داروسازی : 7500 دلار

توجه:هزینه ها مربوط به سال 2017 و برگرفته از سایت رسمی دانشگاه سیچنوا میباشد و در صورت تغییرات(سایت رسمی دانشگاه) مربوط به سال2018 سریعأ اعمال میگردد.

شرایط  اخذ پذیرش:

دانشگاه سیچنوا برای صدور پذیرش اولیه مبلغ 2000 دلار از متقاضی اخذ کرده و پذیرش را صادر مینماید که بعد از ورود دانشجو و انجام مراحل ثبت نام مبلغ ذکر شده از کل مبلغ نهایی کسر میگردد.

دوره کالج از یکم اکتبر شروع شده تا 30 جون ادامه دارد و زمان شروع کورس اصلی از ماه سپتامبر میباشد .

خوابگاه 

دانشگاه سچینوا سیستم خوابگاهی گسترده ای نداشته و دانشجویان ایرانی عموما مجبور به استفاده از خوابگاه خصوصی شده و یا بصورت چند نفره خانه ای اجاره مینمایند.البته درصورتی که فرد بتواند وارد سیستم خابگاهی شودهزینه ان ماهیانه 200 دلار خواهد بود

خوابگاه مربوط به دانشگاه از سال سوم به بعد در اخیتار دانشجویان قرار میگیرد

 

 

 

نوشته های مشابه

بستن