تدریس زبان انگلیسی ایلتس ویژه شاغلین

مقدمه:

یاد گیری زبان انگلیسی با توجه به محدودیت های فردی نیازمند تعریف مجددی از سبک های آموزشی قدیمی دارد.

شعار یاد گیری زبان از طریق پکیج های آموزشی بدون نیاز به حضور در کلاس طی سال های گذشته صرفا یک تبلیغ بوده و به خاطر عدم دریافت خروجی مطلوب از این ابزارها کم کم جایگاه ایجاد شده خود را از دست داده اند.

هرچند در صورت استفاده درست و به موقع از این ابزارهای کمک اموزشی سطح یاد گیری میتواند چندین برابر شود.

موسسه گاما به عنوان بزرگترین مجموعه آموزشگاهی در زمینه زبان در جنوب کشور دوره های عمومی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس خود را متناسب افراد شاغل تعریف و ارایه نموده است.

تعریف دوره های شاغلین:

این دوره ها از ترکیب کلاس های حضوری و ابزارهای کمک آموزشی بهترین استفاده را نموده تا زبان آموز به کمترین تداخل زمانی بالاترین سطح آموزشی را خروجی بگیرد.

طول دوره:

دو پکیج 20 جلسه ای در مدت مجموعا چهار ماه شما را از حد پایه به حد تسلط جهت زندگی روزمره در کشورهای انگلیسی زبان خواهد رساند تا قادر باشید نیاز های روزمره خود را رفع نمایید.

محتوای دوره:

بهره گیری از سبک جدید آموزش یعنی آموزش زبان انگلیسی از طریق فارسی.
در سالیان طولانی آموزش زبان از طریق کتبی انجام میشد که کاملا متن انها به زبان انگلیسی بود.به مرور زبان و اموزش از طریق این کتابها باعث شد زبان آموزان مهارت درک مطلبشان بسیار قوی شده در حالی که در مهارت مکالمه و پاسخ  به شدت ضعیف بمانند که اکثر ما نیز قربانی این سبک در مدارس و دانشگاها شده ایم.

در سبک جدید یعنی کتاب های ETP  زبان آموز از همان ابدا یک کتاب فارسی در دست دارد که به مرور زمان ان را تبدیل به انگلیسی خواهد نمود و در نتیجه پسش از پایان دوره فرد به راحتی میتوانند مفهوم و منظور ذهنی خود را به انگلیسی بیان کند.

 

تماس بگیرید

07136292429

07136476676

09178885080

 

 

بستن